Sponsorzy


Widowisko współfinansowane ze środków
Ministerstwa Obrony Narodowej
SPONSOR GENERALNY
Informujemy, że w trakcie inscenizacji Bitwy pod Łomiankami organizowanej w dniach 20 września 2015 r., kręcone będą zdjęcia do programu telewizyjnego pt. „Powrót do przeszłości”, realizowanego przez ATM Grupa S.A. na zlecenie Discovery Corporate Services Limited, w związku z czym zdjęcia te pokazywać będą przebieg inscenizacji. Poprzez udział w inscenizacji uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku i jego wykorzystanie we wskazanym programie telewizyjnym.