Łomianki 1939
Bitwa pod Łomiankami miała miejsce podczas kampanii 1939 roku w rejonie wsi Łomianki niedaleko Warszawy w dniu 22 września 1939 r. pomiędzy niedobitkami Wojska Polskiego z Armii Pomorze i Poznań, którymi dowodził gen. Mikołaj Bołtuć (ok. 5 tysięcy żołnierzy) a wojskami niemieckimi płk Wilhelma Brandta (ok. 9 - 10 tysięcy żołnierzy, ok. 100 czołgów i pojazdów opancerzonych).

Zobacz numer Gazety Łomiankowskiej z 2 września 2011 roku z bogatym materiałem historycznym.

Zobacz numer Gazety Łomiankowskiej z 14 września 2012 roku ze specjalnym dodatkiem "Gazeta Bitewna".


Zdjęcie Łomianek po bitwie (okolice współczesnej ulicy Warszawskiej) z kolekcji Andrzeja Wesołowskiego